کسب و کاری که جز پول سودی ندارد، یک تجارت ضعیف است. “هنری فورد”

چهارمین نمایشگاه بین الملی دوچرخه و موتور سیکلت شهر نمایشگاهی آفتاب 
دیماه 1402

ششمین دوره نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، ماجراجویی و آفرود
مرکز نمایشگاه های بین المللی ایرانمال 
مردادماه 1402

دومین نمایشگاه بین الملی دوچرخه و موتور سیکلت شهر نمایشگاهی آفتاب
بهمن ماه 1400