کسب و کاری که جز پول سودی ندارد، یک تجارت ضعیف است. “هنری فورد”

فرم گارانتی

برای نمایش فرم گارانتی لطفا وارد شوید.

شرایط گارانتی دوچرخه های فوکاFUKA :

 تــوجـــه

لطفا در ثبت مشخصات محصول مخصوصا ( شماره سریال، سایز تنه و … ) دقت فرمایید. مشخصات ثبت شده باید با مشخصات فاکتور خرید شما یکسان باشد، در غیر این صورت شرکت هیچ مسئولیتی را در قبال محصول خریداری شده نمی پذیرد. گارانتی فقط شامل تنه دوچرخه می باشد. گارانتی از تاریخ خرید، برای تنه به مدت 2 سال است.

موارد زیر شامل گارانتی نیستند: استفاده نامناسب از دوچرخه -تصادفات -عدم نگهداری مطلوب

تعمیر توسط افراد غیر از نمایندگی -در صورت بالا بستن زین به صورت غیر استاندارد که موجب شکستگی تنه در محل قرار گرفتن لوله زین گردد، تنه شامل ضمانت نمی باشد.

 

 

نکته: محل درج شماره سریال تنه دوچرخه بر زیر توپی تنه حک شده است.